Alla betalningar sker till bankgironummer 567-6598. Ange betalningsreferens (fyra siffror) i samband med betalning.

Anmälningsavgift

För att delta i laxacupen erläggs en anmälningsavgift om 2 200 kr/lag. När ni anmäler ert lag online finner ni också era avgifter som ska betalas. Anmälningsavgiften ska vara inbetald 20 dagar efter anmälan. Anmälan betraktas inte som giltlig förrän anmälningsavgiften är betald.

Deltagaravgift

För lag som väljer att bo i vår logi ska det erläggas en kostnad på 1 500 kr/person (gäller både spelare och ledare). I priset ingår logi och mat enligt matsedel. Ni anmäler hur många som ska övernatta (deltagarkort) på er lagsida.

Extra natt (deltagaravgift)

De första matcherna på torsdagen spelas från 8.30 och för de som vill anlända dagen innan (onsdag) finns den möjligheten från 18:00 och framåt. Kostnaden är då 200 kr/person för extra loginatt. Då ingår även frukost på torsdag morgon som då blir er första måltid under turneringen. Önskemål om att spela sin första match något senare på torsdagen kommer i första hand beaktas för lag som har ett längre avstånd att åka.

Rabatter

Anmäl ditt lag innan 31/10 och få rabatt med hela 450:- på lagavgiften. Ni betalar då endast 1750:-.

Övrigt

All betalning sker till bankgiro 567-6598. Ange betalningsreferens (4 siffror) i samband med betalning.

Inga återbetalningar sker efter den 9 juli utan läkarintyg. Dock full återbetalning av deltagaravgifter vid inställt evenemang.

Alla kringbokningar så som t-shirt, måltidsbokningar m.m. ska vara anmält innan den 9 juli.

VID INSTÄLLD TURNERING ÅTERBETALAS ALLA BETALDA AVGIFTER FÖR SAMTLIGA LAG.