Alla betalningar sker till bankgironummer 567-6598. Ange betalningsreferens (fyra siffror) i samband med betalning.

Lagavgift/deltagaravgift:

Lagavgift: 

1950:- (13-16 årsklasserna), 1750:- (11-12 årsklasserna)

Deltagaravgift för spelare i övernattande lag (inkl övernattning och måltider):

 Fredag-söndag 1350:-  (spelare i 11-12 års klasserna)

 Torsdag-söndag 1550:- (spelare i 11-12 års- alternativt 13-16 årsklasserna)  

 Onsdag - söndag 1750:- (spelare i 13-16 årsklasserna)

Övrigt

All betalning sker till bankgiro 567-6598. Ange betalningsreferens (4 siffror) i samband med betalning.

Deltagaravgifter betalas tillbaka innan 9 Juli. Inga återbetalningar sker efter den 9 juli utan läkarintyg. Lagavgiften betalas ej tillbaka om lag drar sig ur. Dock full återbetalning av samtliga avgifter vid inställt evenemang.