Alla betalningar sker till bankgironummer 567-6598. Ange betalningsreferens (fyra siffror) i samband med betalning.

Lagavgift/deltagaravgift:

Lagavgift: 1950:- (13-16 år), 1750:- (11-12 år)

Deltagaravgift (inkl övernattning och måltider):

1550:- 13-16 år tors-sön, 1350:- 11-12 år fre-sön  

Övrigt

All betalning sker till bankgiro 567-6598. Ange betalningsreferens (4 siffror) i samband med betalning.

Inga återbetalningar sker efter den 9 juli utan läkarintyg. Dock full återbetalning av deltagaravgifter vid inställt evenemang.

Alla kringbokningar så som t-shirt, måltidsbokningar m.m. ska vara anmält innan den 9 juli.

VID INSTÄLLD TURNERING ÅTERBETALAS ALLA BETALDA AVGIFTER FÖR SAMTLIGA LAG.