Spelare som deltar i Laxacupen 2024 måste vara licensierade/registrerade för den föreningen man representerar.

Spelarförteckning

Spelarförteckningen skall vara ifylld digitalt innan första matchen. Eventuella ändringar i spelarförteckningen under turneringen meddelas på blankett som lämnas in i informationsdisken i kombihallen på Halmstad Arena IP. I spelarförteckningen MÅSTE det framgå hur tävlingsledning kan nå laget under pågående turnering, minimum ett mobilnummer, gärna flera. Spelarförteckning ska innehålla namn, fullständigt personnummer och tröjnummer. Lag som använder spelare som inte finns på spelarförteckning eller som tävlingsledningen anser är otillåten av annan anledning, förlorar matchen med 0-3 om inte motståndarna vunnit med en större måldifferens. OBS! Alla lag kan gå in med sitt inlogg på hemsidan och skriva i sin spelarförteckning.

Dispens

Vi tillåter dispenser i Laxacupen. Max TVÅ överåriga (1 år äldre) spelare per spelartrupp under tävlingsdag gällande samtliga spelklasser. Övriga dispenser hanteras av tävlingsledningen från fall till fall och skall anmälas via vårt cupsystem inför turneringen.

Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får EJ flytta spelare mellan dessa lag (gäller alltid i klasserna 13-16 år).  I 11-12 års klasserna får endast spelare flyttas mellan lag i samma klass om spelarbrist uppstår pga skada, sjukdom etc. Dispens för detta ansöks på plats (turneringscentret Halmstad Arena IP) skriftligt och godkänns/avslås av tävlingsledningen. 

Bryter ett lag mot dispensreglerna riskerar laget uteslutas. 

Ni som har överåriga spelare måste ansöka om dispens senast den 31 Maj. Inga dispenser gällande överåriga spelare godkänns under turneringens gång. Detta görs i cupsystemet i för er inloggat läge genom att ni skriver in födelsedatum precis som på övriga spelare. Hör av er till laxacupen@hbk.se vid problem med registreringen.

Domare

Samtliga matcher under laxacupen döms av distrikts- och föreningsdomare. Majoriteten distriktsdomare. I tävlingsklassernas final (A-slutspel) tillämpas tredomarsystem. I övriga matcher tillämpas endomarsystem.

Klasser/spelform

I Laxacupen erbjuds klasserna:

7  v  7: P11 (-2013) P12 (-2012), F11 (-2013)  F12 (-2012),

9 v 9: P13 (-2011), P14 (-2010),   F13 (-2011), F14 (-2010)

11 v 11: P15 (-2009),  F15/16 (2009-08)

Ledare

Obegränsat antal ledare är tillåtna.

Ledare som coachar lag (från Halland) ska ha genomgått kursen "Grönt kort-Leda laget".

Priser/Medaljer


I klasserna F-13, F14, F15-16, P13, P14, P15: Prispokal delas ut till 1:a, 2:a och i A-slutspelet samt 1:a och 2:a plats i B-slutspel och eventuellt C-slutspel.  Medaljer till varje spelare erhåller 1:an, 2:an och 3:an i A-slutspelet. (ej medalj till ledare).

I klasserna F-11, F-12, P-11, P-12: Medalj delas ut till alla spelare (ej ledare)


Protest


Protest skall lämnas skriftligt senast 30 minuter efter avslutad match. Protest och protestavgift om 600:- lämnas till tävlingssekretariatet (Kombihallen). Avgiften återbetalas om protesten bifalles.

Regler för 7 v 7 (11 och 12 årsklasserna)


Spelas enligt SVFF:s spelregler. 2 x 20 min, 11 och 12 års klasser (7 vs 7 mål). 

Offsideregeln tillämpas ej.

Regler för 9 v 9 (13 och 14 årsklasserna)


Spelas enligt SVFF:s spelregler. 2 x 20 min 

13 års klassen (7  v 7 mål) offsideregeln tillämpas.

14 års klassen (11 v 11 mål), offsideregeln tillämpas.

Regler för 11 v 11 (F15-16 samt P15)


Spelas enligt SVFF:s spelregler.2 x 20 min
   (11 v 11 mål). O ffsideregeln tillämpas.  

Slutspel – oavgjorda matcher


Vid oavgjort i slutspelsmatcher tilltas straffar direkt för att nå ett avgörande. 3 st straffar i grundomgång, därefter avgörande straffar i varje omgång.

Spelare/avbytare


Fritt antal avbytare. Byte av spelare skall tillämpas genom s.k. ”flygande byte”. Byten skall ske vid mittlinjen, inkommande spelare får ej beträda spelplanen innan utgående spelare lämnat planen. Avbytarsystemet innebär att utbytt spelare får fritt återinsättas i matchen obegränsat antal gånger. Båda lagen måste sitta på samma sida under spelets gång, i det s.k. tekniska området/ inom 15 meter från planens mittlinje.

Spelardräkt


Lag skall spela i de färger som angetts vid anmälan. Samtliga spelardräkter skall vara numrerade och skall överensstämma med de som är angivna på laguppställningen. Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta dräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets dräkt, ska bortalaget byta. Bortalaget ansvarar då själva för att ha tillgång till bortaställ alternativt västar för att särskilja lagen. 

Turneringsform


I tävlingsklasserna spelas gruppspel genom enkelmöten med påföljande slutspel för att kora turneringssegrare. 
Speltiden är  2 x 20 min för samtliga klasser. Tävlingsslutspel spelas i klasserna från 13 år och uppåt. Det kommer finnas A- och B-slutspel (ev även C- slutspel) beroende på antal anmälda lag och struktur i respektive slutspelklass. I klasserna för 7 v 7 spelas gruppspel och fortsättningsspel med omlottning efter de inofficiella resultaten i gruppspelet. Speltiden för 7 v 7 är 2 x 20 min.Lagens placering efter gruppspel bestäms efter följande:

1. Antal poäng

2. Målskillnad

3. Flest gjorda mål

4. Inbördes möten

5. Lottning

Straffsparkstävling (gäller endast 11 v 11 och 9 v 9 klasserna)

Enligt FIFA:s bestämmelser med följande tillägg/undantag: 3 straffar per lag i grundomgången. Därefter avgörande straffar per omgång. Samtliga spelare som avslutar matchen vid ordinarie matchtid skall ha slagit varsin straff innan någon spelare får slå sin andra straff. Avbytare vid slutsignal för ordinarie tid får ej slå straff.

Förberedelse/Uppträdande

Varje lag har med sig egna uppvärmningsbollar. Alla skall vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 10 minuter före utsatt matchtid. Sidbyte sker med ca 3 minuters paus. Varje lag är ansvarigt för sina ledare, spelare, föräldrar och supportrars uppträdande. Ledare, föräldrar eller supporter som uppträder olämpligt kan bli avvisade av domare eller tävlingsledning från spelplanen/matchen. Avvisad ledare är per automatik avstängd minst nästkommande match i turneringen. Tävlingsledningen tar beslut på om avstängningen eventuellt skall gälla fler matcher. 

Lag som uteblir från match

Lag som uteblivit från match utan giltig orsak, förlorar matchen med 0-3 på W.O. Vid upprepade uteblivande (dvs vid 2 matcher) utesluts laget ur turneringen.

Utrustning

Godkända benskydd är obligatorisk i alla åldersklasser. I P14, P15, F14, F15/16 används bollstorlek 5. F13, F12, F11, P13, P12 och P11 spelar med bollstorlek 4. Domaren avgör om utrustningen är reglementsenlig. Skruvdobbar är ej tillåtna i någon spelklass.

Utvisning

Spelare som utvisas för grov-, lindrig- eller målchansförseelse får inte deltaga i lagets nästkommande match. Det åligger berörd förening att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av separat rapport som behandlas av respektive distriktsförbund för eventuell avstängning. Tävlingsledningen kan vid grov utvisning även ta beslutet att stänga av spelaren för fler än 1 match alternativt resten av turneringen. Lag som använder avstängd spelare förlorar match med 0-3, om inte motståndarlaget vunnit med fler måls marginal än tre. Då skall det resultatet gälla istället.